Våra tjänster

Offertförfrågan

Fuktsanering, fasader, rengöring och betongrenovering

Fuktsanering av källare, renovering av fasader, rengöring av betongmaterial, betongrenovering (lagning av sprickor med mer) är tjänster som vi på Nybro Ytteknik erbjuder våra kunder. Dessa tjänster innefattas av rotavdraget. “Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Rutavdrag för dig under 65 år är max 25 000 kronor per person och år”. OBS! Besök gärna skatteverkets sida för att se vad som gäller för just dig.

När du beställer en tjänst för oss är det önskvärt att du enligt offerten sörjer för att det finns el och vatten på plats så att arbetet kan påbörjas och fortgå smidigt. Rensa gärna upp utrymmena där vi ska arbeta så att vi kan få en säker arbetsplats utan att riskera att falla eller snubbla. Vid omfattande ändringar på din fasad behöver du även se till att du har bygglov i god tid innan arbetet ska utföras.

Fasadrenovering

En putsad fasad är extra fuktkänslig men enstaka sprickor går oftast att reparera om de tas hand om i tid. Har fasaden större skadade partier använder vi en metod som fräser ned putsen och sedan lagar vi upp den till toppskick! I samband med detta kan du med fördel välja att måla om huset i en liknande eller ny färg! Kontrollera gärna med din kommun vilka byggnadsbestämmelser som gäller om du vill byta färgen på fasaden först. 

Exempel på fasader i behov av renovering.

Typexempel på hur en renoverad fasad kan se ut.

Rengöring, impregnering och målning av fasad

Rengör och skydda fasaden mot väder och vind med en impregnering för en hållbar investering. Tak och fasad är särskilt utsatt för moss och mögelangrepp som bildar en grogrund för fukt.  

Ta tillfället i akt och byt eller bättra på färgen på fasaden i samband med rengöring och impregneringsarbetet. Målning sker med vattenavvisande färg som tillåter huset att andas.

Betongrenovering

Frostsprängningar, slagskador och korrosion är vanligt förekommande på gjutna betongtrappor och fasader. Vi renoverar betongen där  sprickor och skador på på exempelvis trappen har uppstått.  Förutom att trappan får ett uppfräschat utseende  blir följdeffekten av betongrenovering att det medför med god slittålighet och minskar halkrisken.

Balkonger är särskilt utsatta mot vädret och många balkonger som idag vidhåller en ålder på ca 30-40 år är i stort behov av betongrenovering. Oftast kan man se att betongen börjar ge sig och att man skymtar armeringsjärnen. Men en till synes frisk balkong kan ha börjat få sprickor inuti betongen vid armeringsstålet (karbonatiseringsskada) vilket drastiskt minskar konstruktionens bärighet

Fuktsanering

Vi hjälper dig med fuktsanering, vattentätning och radonrelaterade problem i din källare! Vi tätar fuktangripna miljöer och förbättrar inomhusklimatet med hjälp av flytande produkter (epoxi ) utan att behöva gräva utvändigt så kallad “vattentätning”. Oftast uppstår fuktskador i källarutrymmen på grund av marken under eller runt om källaren är blöt och fuktig. Betongen som är ett poröst material suger upp fukten och det uppstår en kapillärsugning. Vi ser till att motverka uppkomsten av detta fenomen genom att “stänga” ute fukten och på så sätt återställa din källare genom fuktsanering. 

Du sparar både tid, pengar och gräsmattan på detta sätt som ger ett fullgott skydd mot fukt och mögel. 

Produkter

Vi använder bara produkter som är testade och godkända i labb. Senaste miljöaspekterna och genomtestade produkter gör att vi litar hundra procent på vår produktpartner.

Nedan kan du göra en offertförfrågan direkt.

Offertförfrågan