Projektbeskrivning

Renovering av fuktig och möglig källare

Kunden hade problem med fuktig och möglig källare samt en hög radonhalt i fastigheten som tillsammans skapade en oerhört stor hälsorisk. Det är vanligt att källare får dessa problem med fukt då vatten kan tränga igenom från bottenplattan eller via väggarna. Lite kondens i källaren kan man lösa med en avfuktare och en fläkt men när fukten kryper genom betongen bör man ta hand om problemet snarast.  I detta fall utfördes en vattentätning in ifrån och ut vilket inte påverkade husets utemiljö (trädgård). Dessa åtgärder vid renoveringen av källaren förändrade kundens inomhusklimat avsevärt då fukt och mögelangrepp har stoppats i källaren och radonvärdet har gått ned.
Radonmätningen innan renoveringen visade 2835 bq och efter 188 bq, som är ett klart godkänt värde. Nu har kunden en fräsch och hälsosam källare igen!